Uvjeti poslovanja

Dobro došli na stranice firme Lucija d.o.o.

Zahvaljujemo na upotrebi naših proizvoda i usluga. Usluge pruža Lucija d.o.o., s adresom Varaždinska ulica 96, 42220 Novi Marof, Hrvatska.

Upotrebom naših Usluga prihvaćate ove uvjete. Molimo vas da ih pažljivo pročitate.

Naše su usluge veoma raznolike pa se ponekad mogu primjenjivati dodatne odredbe i zahtjevi za proizvod (uključujući dobne zahtjeve). Dodatni uvjeti bit će dostupni u okviru relevantnih Usluga te će biti dijelom vašeg ugovora s nama u slučaju da upotrebljavate te Usluge.

Upotreba naših Usluga

Morate slijediti sva pravila koja su vam dostupna unutar Usluga.

Ne zlorabite naše Usluge. Na primjer, ne ometajte naše Usluge niti im pristupajte na načine koji nisu dio našeg sučelja i uputa. Naše Usluge možete upotrebljavati samo u zakonskim okvirima, uključujući primjenjive zakone i pravilnike o nadzoru izvoza i ponovnog izvoza. Možemo vam privremeno obustaviti ili trajno prestati pružati Usluge ako se ne pridržavate naših uvjeta ili pravila ili ako istražujemo nepropisno ponašanje na koje sumnjamo.

Upotrebom naših Usluga ne dobivate vlasništvo nad bilo kojim pravima intelektualnog vlasništva za naše Usluge ili sadržaj kojem pristupate. Ne smijete upotrebljavati sadržaj iz naših Usluga osim ako ne dobijete dopuštenje vlasnika tog sadržaja ili ako to dopušta zakon. Ovi uvjeti ne daju vam pravo na upotrebu niti jedne robne marke ili logotipa koji se upotrebljavaju u našim Uslugama. Ne smijete uklanjati, skrivati ni izmjenjivati niti jednu pravnu obavijest koja se prikazuje u našim Uslugama ili u vezi s njima.

Naše Usluge prikazuju dio sadržaja koji nije Googleov. Za taj je sadržaj u potpunosti odgovorna strana koja ga omogućuje. Možemo pregledati sadržaj kako bismo utvrdili je li nezakonit ili krši naša pravila te možemo ukloniti ili odbiti prikazivanje sadržaja za koji opravdano smatramo da krši naša pravila ili zakon. To ne znači nužno da sadržaj pregledavamo, zato nemojte pretpostavljati da to činimo.

U vezi s vašom upotrebom Usluga možemo vam poslati obavijesti o uslugama, administrativne poruke i druge informacije. Možete isključiti neke od tih načina komunikacije.

Neke naše Usluge dostupne su na mobilnim uređajima. Ne upotrebljavajte te Usluge na način koji vam odvlači pozornost i sprječava vas u poštivanju prometnih ili sigurnosnih propisa.

 

Zaštita privatnosti i autorskih prava

Pravila o privatnosti objašnjavaju kako postupamo s vašim osobnim podacima i kako štitimo vašu privatnost kad upotrebljavate naše Usluge. Upotrebom naših Usluga prihvaćate da Lucija d.o.o. može upotrijebiti te podatke u skladu s našim pravilima o privatnosti.

 

Vaš sadržaj na našim Uslugama

Neke naše Usluge omogućuju vam da prenesete, predate, pohranite, pošaljete ili primite sadržaj. Zadržavate prava intelektualnog vlasništva koja imate nad tim sadržajem. Ukratko, ono što je vaše i ostaje vaše.

Kad prenesete, predate, pohranite, pošaljete ili primite sadržaj na naše Usluge ili putem njih, Luciji d.o.o. (i onima s kojima radimo) dajete licencu za cijeli svijet koja omogućuje upotrebu, hosting, pohranjivanje, umnožavanje, izmjenu, stvaranje izvedenih radova (primjerice sadržaj nastao prevođenjem, adaptacijama ili drugim promjenama koje vršimo kako bi vaš sadržaj bio bolje prilagođen našim Uslugama), komunikaciju, objavljivanje, javno izvođenje i distribuciju tog sadržaja. Prava koja dajete u ovoj licenci namijenjena su za ograničene svrhe rada, promocije i poboljšanja naših Usluga i za razvoj novih usluga. Ta licenca nastavlja važiti čak i ako prestanete upotrebljavati naše Usluge. Neke vam Usluge mogu ponuditi načine za pristup sadržaju koji je predan Usluzi i njegovo uklanjanje. Također, u nekim našim Uslugama postoje odredbe ili postavke koje smanjuju opseg naše upotrebe sadržaja koji ste predali u te Usluge. Provjerite imate li potrebna prava kako biste nam dodijelili ovu licencu za sadržaj koji predajete u Usluge.

 

Izmjena i prekid naših Usluga

Usluge neprestano mijenjamo i poboljšavamo. Možemo dodati ili ukinuti funkcije ili značajke, a isto tako možemo i privremeno ili trajno obustaviti pružanje cjelokupne Usluge.

Vi možete prestati upotrebljavati Uslugu u bilo kojem trenutku, iako će nam biti žao što odlazite. Lucija d.o.o. također može prestati pružati Uslugu vama ili može dodati ili stvoriti nova ograničenja za naše Usluge u bilo kojem trenutku.

Smatramo da ste vlasnik svojih podataka te je važno očuvanje pristupa tim podacima. Ako prekinemo pružati Uslugu, gdje je to opravdano moguće, korisnicima ćemo dati pravovremeno upozorenje i priliku da uklone informacije iz te Usluge.

 

Naša jamstva i odricanja od odgovornosti

Naše Usluge pružamo pomoću komercijalno razumnih razina vještine i pažnje te se nadamo da ćete u njima uživati. Postoje određene stvari koje ne obećavamo kad je riječ o našim Uslugama.

Ni Lucija d.o.o. ni njegovi dobavljači ili distributeri ne daju nikakva posebna obećanja o uslugama, pored onih izričito navedenih u ovim uvjetima ili dodatnim uvjetima. Na primjer, ne preuzimamo nikakvu obvezu za sadržaj u okviru Usluga, konkretne funkcije dostupne putem Usluga, njihovu pouzdanost, dostupnost ili sposobnost ispunjavanja vaših potreba. Usluge nudimo „kao takve“.

Prema pravu nekih država predviđena su određena prešutna jamstva, poput odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke. Isključujemo sva jamstva u mjeri dopuštenoj zakonom. Isključujemo sva jamstva u mjeri dopuštenoj zakonom.

Odgovornost za naše Usluge

Kad je to dopušteno zakonom, Lucija d.o.o. i njegovi dobavljači i distributeri neće se smatrati odgovornima za gubitak zarade, prihoda ili podataka, financijske gubitke ili neizravne, posebne, posljedične, egzemplarne ili kaznene štete.

U mjeri koja je dopuštena zakonom, ukupna odgovornost tvrtke Lucija d.o.o. i njezinih dobavljača i distributera za bilo koje potraživanje u okviru ovih uvjeta, uključujući za sva prešutna jamstva koja se ne mogu zakonski isključiti, ograničena je na iznos koji ste nam platili za upotrebu Usluga (ili, ako tako odlučimo, za ponovno pružanje Usluga prema vama).

U svim slučajevima Lucija d.o.o. i njegovi dobavljači i distributeri nisu odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koji se ne mogu razumski predvidjeti.

Prihvaćamo da prema pravu nekih država vi možete imati posebna prava kao potrošač. Ako Usluge upotrebljavate u osobne svrhe, ništa u ovim uvjetima ili dodatnim uvjetima ne ograničava vaša zakonska prava potrošača kojih se ugovorno ne možete odreći.

Poslovna upotreba naših Usluga

Ako naše Usluge upotrebljavate u ime tvrtke, ta tvrtka prihvaća ove odredbe, te će nadoknaditi štete nastale tvrtki Lucija do.o. i njenim povezanim društvima, službenicima, zastupnicima i radnicima zbog bilo kakvih zahtjeva, tužbi ili potraživanja nastalih iz upotrebe Usluga ili u vezi upotrebe Usluga ili kršenja ovih odredbi uključujući odgovornost ili troškove koji proizlaze iz zahtjeva, gubitaka, šteta, tužbi, sudskih odluka, troškove sudskih sporova i odvjetničkih naknada.

 

O ovim Uvjetima

Možemo izmijeniti ove uvjete ili dodatne uvjete koji se primjenjuju na Uslugu, na primjer, u svrhu odražavanja zakonskih promjena ili promjena u vezi naših Usluga. Uvjete biste trebali redovno pregledavati. Na toj ćemo stranici oglasiti sve promjene navedenih uvjeta. Obavijest o izmjeni dodatnih uvjeta postavit ćemo u okviru važeće Usluge. Promjene se neće primjenjivati retroaktivno i stupit će na snagu ne ranije od četrnaest dana nakon postavljanja obavijesti. Promjene koje su, međutim, vezane uz određenu novu funkciju Usluge ili promjene napravljene iz pravnih razloga stupaju na snagu trenutno. Ako ne prihvaćate izmijenjene odredbe Usluge, trebali biste prestati upotrebljavati tu Uslugu.

Ako postoje neslaganja između odredbi ovih uvjeta i odredbi dodatnih uvjeta, primjenjivat će se odredbe dodatnih uvjeta.

Ovi uvjeti uređuju odnos između firme Lucija d.o.o. i vas. Temeljem ovih uvjeta ne nastaju nikakva prava u korist trećih strana.

U slučaju da ne poduzmemo nikakve radnje neposredno po vašem nepridržavanju ovih uvjeta, to ne znači da smo se odrekli svojih mogućih prava (kao što je poduzimanje radnji ubuduće).

Ako se ispostavi da određena odredba ovih uvjeta nevaljana, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.

Sudovi nekih zemalja neće primjenjivati propise države Hrvatske na neke vrste sporova. Ako prebivate u nekoj od tih zemalja, u slučaju u kojem se hrvatski propisi ne mogu primjenjivati, primjenjivat će se zakon vaše države u slučaju sporova koje se odnose na ove odredbe. U protivnom, prihvaćate primjenu propisa države Hrvatske, isključujući pravila države Hrvatske o izboru mjerodavnog prava, za sve sporove koji proizlaze iz ovih odredaba ili Usluga ili su vezani uz njih. Slično tome, ako vam sudovi u vašoj državi neće dopustiti da prihvatite nadležnost i sjedište suda Hrvatske, na te sporove povezane s ovim odredbama primjenjivat će se vaš lokalni nadležni sud i njegovo sjedište. U protivnom, za sve sporove koji proizlaze iz ovih uvjeta ili Usluga ili su vezani uz njih, parnice će se voditi isključivo na federalnim ili državnim sudovima Hrvatske, a vi i Lucija d.o.o. pristajete na nadležnost tih sudova.

Get a free quote for your project. Click here.